Töissä kotona

By admin,

Maailman muuttuessa myös tavat työskennellä ovat muuttuneet ja muuttuvat jatkuvasti. Internetin käytön yleistymisellä ja palveluiden siirtymisellä online-muotoon on ollut huomattava vaikutus työpaikkojen rakenteeseen. Perinteistä työpaikka-lokaatiota ei välttämättä aina edes ole, sillä monen työ koostuu internet-yhteydestä ja kannettavasta tietokoneesta.

Töiden tekeminen kotoa käsin on monen mielestä äärimmäisen palkitsevaa, sillä usein kotona työskentelevät voivat itse määritellä oman aikataulunsa muun elämän mukaan. Kuitenkaan mitä tahansa töitä ei pysty kotoa käsin tekemään. Yleisimpiin ja suosituimpiin kotitoimisto-töihin kuuluu muun muassa käännöstyöt, kirjoitustyöt (esimerkiksi artikkelit, kirjat, ym.), online-sivustojen tuottaminen ja ylläpitäminen, graafiset työt ym. Lista on valtava, ja monet perinteiset toimistotyöt mahdollistavat tänä päivänä myös mahdollisuuden muutamaan viikottaiseen etäpäivään. Monelle etäpäivien merkitys on valtava – se muokkaa perinteistä päivärytmiä ja usein työntekijät saavatkin huomattavasti enemmän aikaan kotitoimistolla oltaessa. Lisäksi ajankäytön kannalta kotitoimistopäivät säästävät aikaa huomattavasti, kun aikaa ei kulu matkoihin. Usein myös (varsinkin naisilla) laittautuminen jää vähäisemmäksi kotona oltaessa, jolloin aikaa säästyy työntekoon entistä enemmän.

Kotitoimistotöissä on myös synkempiä puolia: kaikille se ei sovi, sillä henkilön on oltava äärimmäisen oma-aloitteinen ja itsenäinen. Kun kukaan ei ole lähiympäristössä kertomassa päivän ohjelmaa, henkilön tulee itse priorisoida päivän tärkeimmät asiat ja järjestää oma aikataulu niiden mukaan.
Helpoin tapa löytää kotona suoritettavia töitä on yleisesti ottaen sieltä, missä sitä tulevaisuudessa tulisi tekemään, eli internetistä. Monet eri hakukoneet, esim. Google ja Yahoo, tarjoavat rajattomat mahdollisuudet löytää hyvinkin eri tyyppisiä töitä netin välityksellä. Myös sosiaalinen media, esimerkiksi Facebook ja Twitter, ovat oivia työkaluja. Facebook myy mainostilaa eteenpäin yrityksille, joten usein paras tapa päästä suoraan kontaktiin yritysten kanssa on jättää omat yhteystiedot mainoksen klikkaamisen yhteydessä. Usein yritykset tekevät yhteistyötä myös kolmansien osapuolien kanssa, jolloin mainokseen vastaamisen yhteydessä henkilö on ensin tekemisissä kolmannen osapuolen kanssa, ja sen jälkeen itse pääyrityksen kanssa. Omien yhteystietojen jättämisessä kannattaa kuitenkin olla hyvin varovainen ja varmistaa, että mainos on todellakin ko yrityksen, eikä esimerkiksi johda sivustolle, jonka URL-osoite on hyvin erilainen itse yhtiön nimestä.

Etsiessä töitä kannattaa olla erityisen tarkka sen suhteen, minkä tyyppistä työtä on etsimässä. Monet mainokset voivat olla hyvinkin harhaanjohtavia; esimerkiksi mainos saattaa sisältää tekstin ”Tahdotko ansaita 2000€ viikossa?” tai muuta vastaavaa. Monet työtä etsivät – varsinkin nuoremmat – ymmärtävät tämän helposti vakiopalkkana, eivätkä usein tule ajatelleeksi, että kyseessä on mitä luultavimmin provisiotyö. Kun kyse on provisiotyöstä, esimerkiksi verkostomarkkinointi-alalla, kahden tuhannen ansiot viikossa ovat kuitenkin hyvinkin mahdollisia.