Miten löytää työpaikka?

By admin,

Työpaikan löytämiseen on nykypäivänä olemassa monia eri keinoja: perinteisten sanomalehti-ilmoitusten lisäksi yritysten kotisivut, sosiaalinen media ja ”word of mouth” ovat olleet suuri apu monelle viime vuosien aikana. Kun etsinnän kohteena on työ, jota voi tehdä kotoa käsin, usein etsimiseen käytetään enemmän internetissä olevia apuvälineitä, kuin esimerkiksi perinteisiä sanomalehtiä.

Monet verkostomarkkinoinnin alan yritykset käyttävät hyödyksi eri kotisivuille ostettavia mainoksia, joiden tarkoituksena on löytää kotitoimistosta kiinnostuneita ihmisiä. Tämän voi kääntää myös työtä etsivän hyödyksi: kannattaa vierailla eri blogien ja yritysten sivuilla, usein monilla on vähintään yksi mainos, jota kautta he myös itse saavat tuloja.

Kun etsinnän kohteena on työ, jota voi tehdä joko kotitoimistolta ja/tai internetin välityksellä, paras tapa tällaisen työn etsimiseen on luonnollisesti se, missä sitä pääasiassa tehtäisiin, eli internetissä. Hakukoneet, muun muassa Google ja Yahoo, tarjoavat lukemattomat mahdollisuudet erilaisten töiden etsimiseen – ja täysin kustannuksetta. Netissä surfatessa tulee kuitenkin pitää mielessä se, että mainokset eivät aina ole sitä, miltä ne näyttävät, ja ettei omia luottotietoja ym. tule koskaan luovuttaa muille osapuolille.

Kansainvälistymisen yleistyessä entisestään monet kirjailijat tahtovat kääntää kirjansa usealla eri kielelle. Kääntäjän työ onkin yksi suosituimmista kotona tehtävistä työmuodoista. Myös sisällön tuottaminen eri verkostosivuille on kasvattanut suosiotansa viime aikoina, mutta usein itse sisällön tuottaminen voi viedä huomattavasti kääntämistä enemmän aikaa – varsinkin silloin, kun kirjoittamisen aihe on henkilölle tuntematon. Käännöstyö on kuitenkin monen monikielisen henkilön unelmatyö, sillä kääntämistä voi harjoittaa lähes tulkoon missä tahansa lokaatiossa, eikä siihen välttämättä edes tarvitse päivittäistä internet-yhteyttä. Usein sisällön tuottamisessa internet-yhteys on vähintään jossain vaiheessa kuitenkin välttämätön.

Yritykset myös pyrkivät kehittämään toimintaa ja kuuntelevat myös mielellänsä työntekijöiden parannusehdotuksia, joten yhtenä vaihtoehtona kotitoimistotyön etsimiselle on myös kysyminen suoraan omalta johdolta. Monesti yritykset pitävät mielummin samat henkilöt samoissa positioissa, joten mikäli esimerkiksi paikkakuntamuutokset vaativat uuden työn etsimistä, kannattaa ensin kysellä omasta yrityksestä mahdollisuuksista kotitoimistotyölle.